درباره ما

اقامتگاه بوم گردی سی راه

دوستان عزيز

خانه های قدیمی را دوست دارم
چرا که روح تاریخ در آنها دمیده شده است.هر چیزی در اطراف ماعمری دارد،برای گفتن حرف ها دارد، برکت دارد،
هنوز حیاط هست حوض و ماهی و کوزه هست،بانغمه ی آوازخوانی قناری ها و نیز رقص شناور ماهیان هـنوز هـم زندگي هـست و ميتوان جان دوباره گرفت و همچنان ميتوان عطر و بوی چای تازه دم مادر بزرگ را چشید …..
خانه پدری همیشه نشانه ی اصالت و خاطرات آدمیان است به خصوص اگر این خانه قدمت و نامی به بلندای تاریخ یک کشور را یدک بکشد. خانه عزت مهاجران (سی راه فعلی) شهر شیراز یکی از این نشانه های پیوند تاریخ و تغزل و ادب است که میتوان فریاد روح و شکوه شیراز باستان را به زیبایی در آن به تماشا كشيد و عظمت و تعالي تاريخ رو نمايان ساخت. از کوچه های قهرو آشتی محله سنگ سیاه که بگذری به عمارت عزت مهاجران میرسید این خانه سنتی زیبا متعلق به دوره پهلوی اول است،کاربری این عمارت از بدو ساخت مسکونی بوده عمارتی بسی شگرف با تزئین دو گل دسته ی چشم نواز
این عمارت درتاریخ 8 مردادماه 1381به فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید
در تاریخ 16مرداد 1395این عمارت زیبا از مالکان قبلی خریداری و با همت و تلاش هنردوستان واهل دل،بازسازی و مرمت شد و به اقامتگاه بوم گردی سی راه تغییر کاربری داد
اقامتگاه بوم گردی سی راه با ۶ باب اتاق ودر مجموع ۱۵تخت در تاریخ ….١٣٩٦/٦/٩با حضور مدیران و معاونان میراث فرهـنگي افتتاح گردید
وآماده پذیرایی از شما هنردوستان و میهمانان عزیز است.
امید است با حضور گرم شما ستون های این اثر هنری همیشه پا برجا باشد.