تور بافت قدیم

:تور نیم روز شیراز

تور بافت قدیم: مجموعه وکیل (حمام و مسجد وکیل، ارگ کریمخانی و موزه پارس)، نارنجستان قوام، مسجد نصیر الملک و بازار و سرای مشیر

شروع تور ساعت 09:00 تا ساعت 13:00

رزرو

1